008615129504491

Baoji Xinnuo New Metal Materials Co., Ltd.-iň ýörite materiallary üçin ýokary takyklykly üç rulonly yzygiderli rulonyň düýbüni tutmak dabarasy üstünlikli geçirildi!

15-nji ýanwarda, ýagyşly gar bilen ýüzbe-ýüz bolup, Baangjiadian zawodynda Baoji Xinnuo New Metal Materials Co., Ltd.

Grounder titremesiniň dabarasy

Sian Jianqiang (Baoji şäher partiýasy komitetiniň baş sekretarynyň orunbasary), Ju Şuçang (Baoji senagat we maglumat tehnologiýasy býurosynyň müdiri), Hu Bo (Baoji ösüş we özgertmeler komissiýasynyň müdiriniň orunbasary) Li Sikýan (Baoji müdiri) Maýa goýumlaryny höweslendirmek hyzmat merkezi), Kou Suan (Sichuan EnjoySunny Teamwork Industrial Co., Ltd. Tehnologiýa býurosy, Maýa goýum we hyzmatdaşlyk býurosy, Tebigy baýlyklar we meýilleşdiriş býurosy, Bazara gözegçilik we düzgünleşdiriş býurosy, Panxi şäherçesi we Diaowei Tow hökümetleriniň ýolbaşçylary we jiangjiadian obasynyň 100-den gowrak wekili Komitet, titan senagaty zynjyryndaky ýokary we aşaky kärhanalaryň ýolbaşçylary, Baoji Xinnuo New Metal Materials Co., Ltd.-iň başlygy Zheng ongongli, dürli metbugat bölümleri we Xinnuo-nyň işgärleri düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdylar.

asd (1)

Zheng ongongli, Baoji Xinno New Metal Material Co., LTD.

Taslamanyň tanyşdyrylyş dabarasyny etmek

asd (2)

Kou Suan, “Sichuan EnjoySunny Teamwork Industrial Co., Ltd.” kompaniýasynyň baş müdiriniň orunbasary.

Üç rulonly aýlaw enjamlarynyň artykmaçlyklary bilen tanyşdyrmak

asd (3)

Ju Xuçang, Baoji Senagat we maglumat tehnologiýasy býurosynyň müdiri

Çykyş etmek

asd (4)

Baoji şäher partiýasy komitetiniň baş sekretarynyň orunbasary Sian Jianqiang habar berdi

Specialörite material üçin ýokary takyklykly üç rulonly üznüksiz togalanma taslamasy gurlup başlandy

Taslama giriş

Baoji Xinnuo New Metal Materials Co., Ltd.-iň ýörite materiallary üçin ýokary takyklykly üç rulonly üznüksiz liniýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda gurluşyk işine başlar we sentýabr aýynda synag işine garaşylýar we taslamanyň birinji tapgyry resmi taýdan işe giriziler. oktýabr aýynda.

Häzirki taslama maýa goýumy 8000 inedördül metr bolan 98 million ýuana.Taslamanyň birinji tapgyry tamamlanandan soň, ýyllyk kuwwaty 4000 tonna ýetip biler.Taslamanyň ýyllyk önümçilik kuwwaty ähli taslamalar gutarandan soň 10,000 tonna ýeter.

asd (5)

Bu taslama, iň ýokary iýmit diametri 100mm, iň ýokary çykaryş diametri 45mm, iň az çykaryş diametri 6mm we titanium we titanium garyndy çybyklarynyň we simleriniň öndürilişini amala aşyryp bilýän dünýäde öňdebaryjy üç aýlawly takyk önümçilik liniýasyny saýlaýar. bir agramy 300 kg.Gurlup gutarandan soň, bu taslama Hytaýyň ýokary derejeli titan we titanium garyndy barlary we simleri üçin ilkinji ýokary takyklykly üç rulonly üznüksiz liniýa bolar.

asd (6)

Birnäçe ýyl bäri, Xinnuo ýokary hilli ösüş gazanmagy maksat edinýän lukmançylyk we howa giňişligini ulanmak üçin ýokary derejeli ýörite materiallaryň ugurlaryna ünsi jemledi.

Geljekde bu ýokary takyklykly üç rulonly üznüksiz liniýa taslamasy tamamlanandan soň, Hytaýyň titanium pudagy üçin uly agramly bar we sim materiallarynyň umumy bahasyny 15% -den gowrak azaldar, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar 3 gezekden gowrak, halkara we içerki bazarlarda titanyň we titanyň garyndysy çybyklarynyň we sim materiallarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryň.


Iş wagty: -20anwar-17-2024
Onlaýn söhbetdeşlik