008615129504491

baş_banner

Ti6246-Titan bar, awiasiýa uçarlary we aero-hereketlendirijiler üçin ulanylýar

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: Dia 20-300mm

Bahasy: Ti6242, Ti6246, Ti811 Titan bar

Standart: AMS 4975, AMS 4981, AMS 4972 we ş.m.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen Ti6242, Ti6246 ýaly ýokary derejeli titanium garyndy barlary we ýalňyşlyklar köp sanly howa uçarlarynda we aero-hereketlendirijilerde yzygiderli ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ti6246 programmalary haýsylar?

Ti6246, gaty ergin wagtyndan ýa-da iki gezek garylandan soň, garyndynyň pes hepdelik ýadawlyk güýji, degişli Ti6Al4V titanium garyndysyndan ep-esli ýokarydyr.Bu aralykda, orta we ýokary güýçli gysyjy plitalary we pyçaklary öndürip bilýän ýokary temperatura süýşmek güýji we dessine güýji bar.

Titan esasly erginler, esasan kompressorda hereketlendirijiniň gury agramynyň 20-30% -ini emele getirýär.Dwigatelde işlenip düzülen ýörite titanium komponentlerine kelleler, diskler, konsentratorlar, giriş ýol görkezijileri we korpuslar girýär.

Hil dolandyryş ulgamymyz näme?

ISO9001 we AS9100 kepillendirilen kompaniýa.Aerokosmos müşderileri, ygtybarly, kepillendirilen, global üpjünçilik zynjyry XINNUO-a baha berýärler.“Aero” hereketlendirijisiniň talaplaryna laýyk gelýän täze materiallary taýýarlamak ukybymyz.

XINNUO-da dürli görnüşli inwentar bar, ALD Wakuum ereýän peç-3 gezek wakuum ereýän plazma kebşirlemek, kemçilikleri ýüze çykarmak.Müşderileriň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak we hyzmat etmek üçin yzygiderli önümler, öňdebaryjy wagtlar we bäsdeşlik bahalary.Soň bolsa bizi, bäş ýyldan soň titan barlary üçin iň gowy ýere öwüriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Onlaýn söhbetdeşlik