008615129504491

baş_banner

Süňk nurbaty üçin titanium bar

Gysga düşündiriş:

Bahasy: Gr5, Ti6Al4V, Ti6Al4V ELI

Standart: ASTM F136, ISO5832-3

Ölçegi: Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12mm

Çydamlylyk: h7, h8, h9

Göni: 1,5 within içinde

Programma: süňk nurbady üçin titanium bar - 6.0mm, 8.0mm, 10mm, 12mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Materiallaryň fiziki aýratynlyklary gözegçilikde saklanýar we özleşdirilýär.

2. Materialyň pes we ýokary mikrostrukturasy dolandyrylyp we düzülip bilner.

3. Kortikal süňk nurbatlary, ýatyrylan süňk nurbatlary, gulp nurbatlary, lukmançylyk titanium çişleri üçin amatly.

Has ýokary tork we ýokary burulýan burç islegiňizi kanagatlandyrmak üçin ýokary öndürijilikli ýöriteleşdirilen önümleriňizi edip bileris.

Hil barlagy

Hil barlagy

1. Ultrases we eddy häzirki synag önümiň ýarylmazdan we çyzylmazdan barlanýandygyna göz ýetiriň,

2. Infragyzyl gyzyl detektor, baryň diametriniň yzygiderliligini üpjün edýär,

3. Dartyş güýjüni barlamak, hilini iki gezek barlamak üçin dartyş synagymyz we Üçünji tarap laboratoriýasy tarapyndan güýç beriň.

4. Her önüm iberilmezden ozal aýratynlykda barlanýar.

XINNUO lukmançylyk titanium barlarynyň hilini we yzarlanyşyny nädip üpjün etmeli?

Ortopediki implantlar üçin titanium barlary ulanylýar, sebäbi adam bedenine implantasiýa üçin ulanylýar, önümçiligimizde hilini ilkinji möhüm zat hökmünde kabul edýäris.

Harytlaryň hilini üpjün etmek üçin titan ingotyny eretmek üçin nemes ALD vakuum peçini import etdik we ýylylyk belgisini ingotdan soňky önümçilik prosesine çenli belledik we soňraky yzarlamak üçin iň soňky polat barlarda çap etdik.

XINNUO kompaniýasynyň şahadatnamalary

ISO 9001 & ISO 13485 bilen kepillendirilen kompaniýamyz, ähli önümçilik amallarymyz we ýazgylarymyz hil dolandyryş ulgamynyň talaplaryna laýyk gelýär.

XINNUO kompaniýasynyň şahadatnamalary
XINNUO kompaniýasynyň şahadatnamalary2

Kompaniýamyzdan ýa-da önümlerimizden haýsydyr bir gözleg ýa-da has köp maglumat bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Onlaýn söhbetdeşlik