008615129504491

baş_banner

Hirurgiki gural üçin titanium Gr1-Gr4

Gysga düşündiriş:

Hirurgiki gural öndürijileri üçin Gr1, Gr2, Gr3 we Gr4 titanium plastinkasyny öndürýäris, bu ýeňil agram, oňat biokompatisiýa, hil gözegçiligi we titan plitalaryny takyk çydamlylyk bilen üpjün etmek üçin halkara ülňülerine laýyklykda berk gözegçilik.Titan önümlerimiziň hemmesi ISO kepillendirilen.ISO 9001: 2015;ISO 13485: 2016


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Gr1, Gr2, Gr3 we Gr4 titanium hirurgiki gural üçin
Material Gr1, Gr2, Gr3 we Gr4
Standart ASTM F67, IS05832-2
Adaty ululyk (0.6 ~ 8) T * (300 ~ 400) W * (1000 ~ 1200) L mm ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk
Galyňlyga çydamlylyk 0.05-0.3 mm
Döwlet M, Annealed
Faceerüsti ýagdaý Kislota ýuwmak, Biz hödürledik
Synag Fabrik synag şahadatnamasy bilen üçünji tarap synagyny kabul ediň.

Spesifikasiýa

Himiki düzümi:

Baha

Ti

Himiki düzümi (%)

Haramlyk (%) Maks

Galyndy elementleri

Fe

C

N

H

O

Leeke

Jemi

Gr1

Bal

0.20

0.08

0.03

0.015

0.18

0.10

0.40

Gr2

Bal

0.30

0.08

0.03

0.015

0.25

0.10

0.40

Gr3

Bal

0.30

0.08

0.05

0.015

0.35

0.10

0.40

Gr4

Bal

0.50

0.08

0.05

0.015

0.40

0.10

0.40

Mehaniki emläk:

Material

.Agdaý

Galyňlyk

mm

Mehaniki eýeçilik

Dartyş güýji

Rm / Mpa

Hasyl beriň

Rp0.2 / Mpa

Uzalma

A%

Gr1

M

<25

Min 240

Min 170 Maks 310

Min 24

Gr2

M

<25

Min 345

Min 275 Maks 450

Min 20

Gr3

M

<25

Min 450

Min 380 Maks 550

Min 18

Gr4

M

<25

Min 550

Min 438 Maks 660

Min 15

Şereketiňiziň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?
Titan sim we bar üçin aýda 20 tonna;Titan listi üçin aýda 5-8 tonna.

XINNUO-ny titan pudagynda näme üýtgeşik edýär?
Beýleki titan satyjylarynyň edip bilmeýän zatlaryny edýäris.“Xinnuo” -nyň aýratyn bazary ýerleşişi: “Xinnuo” Hytaýda diňe aşakdaky ýaly paýlaşan lukmançylyk implant materiallaryna we harby önümçilige bagyşlanan we üns berýän ýeke-täk adam:
(1) Bu pudakda 17 ýyl tejribesi bolan hünärmen lukmançylyk titany öndüriji.
(2) Önümçiligiň iň ownuk taraplaryna düşünmek üçin kompaniýanyň 6 bölümi.
(3) Müşderilere täze önümleri bilelikde ösdürmäge kömek etmek üçin Tehniki gözleg topary.

Beýleki titanium material üpjün edijilerinden alyp bilmeýän aýratyn teklibiňiz näme?
(1) Sargytyňyzyň önümçilik prosesi, isleg bolsa wideo görnüşinde görüp bilersiňiz.
(2) Müşderiniň gyssagly sargytlaryny kanagatlandyrmak üçin 50 tonna aksiýa saklaýyş ukyby.

Durmuşyň özboluşly we gymmatlydygyna düşünýäris we iş pelsepämiz ajaýyp hyzmat, ýokary hilli we ýokary baha esaslanýar.Şonuň üçin ýokary hilli önümlerimiz we müşderilerimiziň uzak möhletli ynamdar hyzmatdaşlygy bilen buýsanýarys.XINNUO-nyň ýüzlerçe bagtly müşderilerine goşulmak üçin hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Onlaýn söhbetdeşlik