008615129504491

baş_banner

Ortopediki implant üçin Ti6Al7Nb Titan plastinka titanium erginleri

Gysga düşündiriş:

Süňkleri berkitmek we enjamlar ýaly lukmançylyk hirurgiki implantlary üçin durnukly hilli we ýokary güýçli Ti-6Al-7Nb titanium plastinka.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň hödürleýän umumy aýratynlyklarymyz we bahalarymyz.

Material Ti-6Al-7Nb
Standart ASTM F1295, IS05832-11
Ölçegi δ (1.0 ~ 12.0) * (300 ~ 400) * (1000 ~ 1200) mm
Çydamlylyk 0.08-1.0mm
Döwlet M, Annealed
Faceüzü Polat, duzlanan

Mehaniki öndürijilik

Highokary takyklyk Galyňlyga çydamlylygy 0.04-0,15mm, 1mm / m-de göni, ýeriň tekizligi Ra <0.16um;
Propertyokary emläk Dartyş güýji 1000MPa-dan ýokary bolup biler;
Mikrostruktura A1-A6;
NDT (päsgelçiliksiz synag) AA-A1 synpynda.

Satyn almagyň tertibi näme?
Satyn almagyň ýol kartasyny kesgitläliň:
(1) Etjek bolýan titanyň önüm aýratynlyklaryny kesgitläň. (Bahasy, standarty we mukdary goşmak bilen)
(2) mukdaryny we gurşun wagtyny tassyklaň.
(3) Razylygyňyzy tassyklanyňyzdan soň önümçiligi guraň.

Töleg şertleriňiz näme?
Adatça, şertnama gol çekilenden soň 30% T / T, iberilmezden öň balans.Isleg boýunça beýleki töleg usuly bolsa, doly hyzmatdaşlyk eder.

Getirilmezden ozal titanyň materialynyň hilini nädip üpjün etmeli?
Maşynlar gowşurylmazdan ozal öndürijiligi, gatylygy, güýji, metallografiki gurluşy, üstü, diametri we içki çatryklary üçin hil gözegçilik barlag toparlary çekiler we synagdan geçiriler.Zawody kabul ediş synagy, ylalaşylan spesifikasiýa / Şertnama laýyklykda müşderiniň tassyklamagy üçin geçiriler;ähli synag şahadatnamalary berilmelidir.

Nädip kepillendirýäris.png

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Onlaýn söhbetdeşlik